Polityka prywatności i plików cookies

Zgodnie z obowiązkiem informacyjnym wynikającym z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679, z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (OJ L 119, 4.5.2016, p. 1–88) informujemy, że świadczenie usługi pośrednictwa w obrocie nieruchomościami wiąże się z koniecznością przetwarzania Państwa danych osobowych.

Aby zapewnić Państwu pełną kontrolę nad sposobem wykorzystania Państwa danych osobowych przekazujemy następujące informacje:
Administratorem Państwa danych osobowych jest Lebiedź Nieruchomości Vistate, w obrębie której to firmy współistnieją podmioty Joanna Lebiedź Holding i Lebiedź Nieruchomości sc,  działające wspólnie pod nazwą handlową Lebiedź Nieruchomości Vistate, kontakt: 01-910 Warszawa, biuro@lebiedz.pl. Administrator przetwarza tylko takie dane osobowe, które dobrowolnie Państwo sami przekazaliście i wykorzystuje je jedynie na podstawie Państwa zgody, wyłącznie w celu realizacji usługi pośrednictwa w obrocie nieruchomościami. Dane Państwa będą przechowywane tak długo jak długo będzie to konieczne do wykonania wszystkich obowiązków wynikających z umowy, w tym tych określonych w przepisach prawa oraz do dochodzenia roszczeń.
Państwa dane nie będą przekazywane do państw trzecich.
Przysługuje Państwu prawo dostępu do danych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, usunięcia, jak również do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania w dowolnym momencie oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, prawo do bycia zapomnianymi oraz do przeniesienia swoich danych, które będą miały postać elektroniczną. Sprzeciw wobec przetwarzania danych jest równoznaczny z zaprzestaniem świadczenia usługi pośrednictwa w obrocie nieruchomościami.
Państwa dane będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu (art.22 ust 1 i 4) w celu doboru spersonalizowanej oferty spełniającej oczekiwania i warunki klienta.
Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w przypadku naruszenia warunków, o których mowa powyżej lub gdy przetwarzanie narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
Jedynymi podmiotami, którym dane mogą lub mogły zostać przekazane w trakcie realizacji usługi pośrednictwa to te, które współuczestniczyły lub będą współuczestniczyć w jej wykonywaniu. Podmiotami tymi są m.in.
a. kancelaria notarialna, w której uzgodniliśmy/my z Państwem zawarcie umowy
b. firma/bank obsługujący proces uzyskania przez Państwa kredytu na zakup nieruchomości
c. inne biuro pośrednictwa w obrocie nieruchomościami współuczestniczące w świadczeniu usługi pośrednictwa.
Podmioty powyższe uzyskały/uzyskają dostęp tylko do tych Państwa danych, których przetworzenie przez nie będzie konieczne w celu właściwego wykonania usługi pośrednictwa. Jeśli jesteście Państwo podmiotem/osobą, z którym nie doszło do zawarcia umowy z Joanna LebiedźHholding, lub Lebiedź Nieruchomości sc Joanna Lebiedź Krzysztof Goliszewski,  wówczas Państwa dane przechowywane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, w celach archiwalnych.


Wyślij znajomemu


Podaj wynik równania: